POZVÁNKA NA TURISTICKÚ AKCIU:

 

Klub slovenských turistov Dlhé Pole

 

... pozýva všetkých členov a priaznivcov turistiky na

výročnú členskú schôdzu a valné zhromaždenie

 

v sobotu 24.02.2018 o 1700 hod.

do kultúrneho domu v  Dlhom Poli.

 

Program:

 

 1. Otvorenie VČS, privítanie hostí

 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

 3. Správa činnosti KST

 4. Správa o hospodárení KST

 5. Správa kontrolnej rady

 6. Správa mandátovej komisie

 7. Voľba predsedu a VV

 8. Ocenenie členov KST Dlhé Pole

 9. Diskusia

 10. Voľba delegátov na VZ RŽ

 11. Návrh a schválenie uznesenia

 12. Záver VČS, občerstvenie

 13. Premietanie fotografii a videí zo spoločných podujatí a voľná zábava

 

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov koláče, pagáče, tyčinky a pod. radi privítame.

 

Vážení členovia KST, prineste so sebou členské preukazy a peniaze na členské známky:

 

Veková kategória

Nominálna hodnota

Základné (dospelí 18-60 rokov)

10,00 €

deti do 15 rokov

4,00 €

študenti okrem externistov(do 26 rokov)

6,00 €

dôchodcovia do 69 rokov

6,00 €

dôchodcovia 70 rokov a viac

4,00 €

ZŤP

4,00 €

známka na podporu chát

7,00 €

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Výbor KST Dlhé Pole

 

Počasie - Žilina