PO Z V Á N K A

 

Priatelia turisti.

24.9.2023 (nedeľa) Vás pozývame do Západných Tatier. Navštívime  rokliny

Juráňovej

doliny .Trasu začneme v Oraviciach, pokračovať budeme náučným

chodníkom Juráňova dolina do sedla Umrlá s nadmorskou výškou 980mnm.

 

V závere doliny si prejdeme rašelinisko Peciská , náučný chodník A.Kocyana

s rozhľadňou. Celý okruh má okolo 10km, s prevýšením cca

200metrov, čiže je vhodný aj pre menej zdatných turistov.

Predpokladaný čas turistiky-2,5 až 3 hodiny

 

Doprava vlastná.

Odchod z Dlhého Poľa o 7:00 hod

V Oraviciach zraz cca o 9:00 hod

Vedúci: Ďurech Ján  mob :0944 167 432

 Občerstvenie vlastné, podľa potreby.

 

✒️VÝZNAMNÍ PRÍRODOVEDCI✒️
Aj dnes vám predstavíme ďalšieho významného prírodovedca. Anton Kocyan (1836 -1916) bol významný tatranský zoológ a lesník, rodák z poľského Makowa. Považuje sa za zakladateľa ornitológie na území Oravy. Na svojich pôsobiskách (Zakopané, Oravice či Zuberec) robil každodenné terénne zoologické výskumy, pričom svoju pozornosť zameriaval predovšetkým na vtáky a cicavce. Práve jeho pobyt v Zakopanom v ňom prebudil celoživotný záujem o vedecký výskum živočíchov tatranskej oblasti. Veľký význam pre jeho vedecký rast malo stretnutie so zoológom a preparátorom Schauerom, ktorý Kocyanovi poskytol počas svojej návštevy Tatier cenné rady z oblasti preparácie živočíchov. Jeho významné práce o vtáčích druhoch Tatier či iných častí Oravy boli publikované v časopisoch Journal für Ornithologie, Mitthelilungen des Ornithologischen Vereines in Wien či Aguila. Za svoju publikačnú a preparátorskú činnosť získal mnohé ocenenia. Kocyanove preparáty tvorili základ v mnohých zoologických inštitúciách a múzeách. Vystavené boli napríklad v Národnom múzeu v Budapešti, v Národnom múzeu vo Viedni, v Zoologickom múzeu pri Univerzite vo Varšave, v Múzeu Nagy-Varad – Oradea (Rumunsko), v Národnom múzeu v Martine na Slovensku, v Akadémii Umiejetności v Krakove, v múzeu v Berlíne a v mnohých ďalších. Je potrebné tiež upozorniť, že jeho preparáty niekoľkých jedincov drobných cicavcov sa dostali až do Britského múzea v Londýne.

 

O prínose Antona Kocyana pre poznanie tatranskej a oravskej fauny vyšlo aj viacero publikácií, a je zaujímavé, že za svojho ho považujú nie len Slováci, ale aj Poliaci, či Maďari. Odborná zoologická literatúra, ale aj literatúra zaoberajúca sa históriou Tatier do súčasnosti cituje Kocyanove práce a zaraďuje ho k najvýznamnejším bádateľom tatranskej fauny. V Oravciach sa nachádza aj náučný chodník Antona Kocyana s vyhliadkovými vežami pod Magurou a Krupovou a tiež rašelinisko, sprístupnené verejnosti dreveným chodníkom. Tento náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.