Vytlačiť

Členstvo v KST

Výhody pre členov:

  • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových podujatiach pod vedením kvalifikovaných cvičiteľov.
  • Využívať zľavy na cestovnom pri klubových zájazdoch.
  • Využívať zľavy na ubytovaní v zariadeniach KST.

Ako sa stať členom:

Vyplnenú prihlášku, doloženú fotografiou (3×3,5cm) spolu s ročným členským poplatkom:

Členské známky na rok 2023

15 € základný, vrátane poistenia
10 € študenti, okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov, max. do 26 rokov)
a dôchodcovia do 69 rokov, vrátane poistenia
5 € deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP,
vrátane poistenia

Percento rozdelenia členských príspevkov:
40% klub/odbor KST 40% ústredie 20% regionálna rada KST

Peniaze za známky posielajte do 31. decembra 2022. Uveďte do poznámky meno a priezvisko.
IBAN : SK95 1100 0000 0026 1283 6190

  Výbor KST